Certifikat

ISO KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIKAT

 

Alla Plastos dörrar och fönster tillverkas enligt profil- och hårdvaruleverantören teknik. AS Plastos ledning har genomgått kontroller och AS Plasto har tilldelats kvalitets- och miljöcertifikat enligt ISO-standarderna 9001:2015 och 14001:2015.

 

Certifikat:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 

 

PRODUKTDEKLARATION

 

PVC-dörrar och fönster som tillverkas av Plasto är försedda med CE-märkning. Denna CE-märkning kallas också för produktens “ID-kort”, eftersom det visar att produkterna har kontrollerats och att de är i överensstämmelse med kraven i förordning nr. 305/2011 från Europaparlamentet och rådet, liksom den harmoniserade standarden EVS-EN 14351-1:2006+A1.

 

Certifikat:

BRÜGMANN BLUEVOLUTION 82

 

 

NORSKT KVALITETSINTYG

Organisationen Norsk Dør- og vinduskontroll bekräftar att dörrar och fönster som tillverkas av AS Plasto är förenliga med alla krav och standards, samt att de är i enlighet med det norska kvalitetscertifikatet 058-E 2012.

 

Certifikat:

NDVK-certifikatet