SERTIFIKAATIT

ISO LAATU – JA YMPÄRISTÖNHALLINNAN SERTIFIKAATIT

 

Kaikki Plaston valmistamat ovet ja ikkunat valmistetaan profiilivalmistajien ja helatoimittajien menetelmillä. AS Plaston johtamisjärjestelmälle on auditoitu ja sille on myönnetty laatujärjestelmä- ja ympäristönhallintasertifikaatit standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.

 

Sertifikaatit:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 

 

VAKUUTUS VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISESTÄ

 

Plaston valmistamissa PVC ovissa ja ikkunnoissa on CE-merkintä. CE-merkintää kutsutaan myös niin sanotusti “tuotepassiksi”, sillä se osoittaa, että tuotteet on tarkistettu täyttävän Euroopan Parlamentin ja Neuvoston vaatimukset. no 305/2011 sekä myös harmonisiodun standardin EVS-EN 14351-1:2006+A1.

 

Sertifikaatit:

BRÜGMANN BLUEVOLUTION 82

 

 

 

NORJALAINEN LAATUSERTIFIKAATTI

 

Norjalainen ovien ja ikkunoiden valmistusta valvova viranomainen (The organisation Norwegian Door- And Window Control) vahvistaa, että AS Plaston valmistamat ovet ja ikkunat täyttävät kaikki asetetut vaatimukset ja standardit ja on myöntänyt sille Norjalaisen laatusertifikaatin 058-E 2012.

 

Sertifikaatit:

NDVK-sertifikaat