Juhendid

Ülevaatliku Plasto akende paigaldusjuhend:
Kliendisõbraliku akende reguleerimist demonstreeriv juhend:
Akende kasutus- ja hooldusjuhend:
Terrassi-, välis-ja lükanduste reguleerimisõpetus:
Klaaspaketi vahetust juhendav õpetus: